AMERICAN STOCK EXCHANGE
www.amex.com
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
www.asx.com.au

BAHRAIN STOCK EXCHANGE
www.bahrainstock.com
BORSA ITALIANA
www.borsaitalia.it

CASABLANCA
www.casablanca-bourse.com
CHICAGO STOCK EXCHANGE
www.chicagostockex.com

EURONEXT
www.euronext.com

FRANKFURT
www.exchange.de

HONG KONG
www.sehk.com.hk

ITALIA
www.borsaitalia.it

JOHANNESBURG
www.jse.co.za

LONDRES
www.londonstockexchange.com
LISBON
www.bvl.com
LUXEMBOURG
www.bourse.lu

MADRID
www.bolsamedrid.es
MEXICAN STOCK EXCHANGE
www.bmv.com.mx

NEW ZEALAND EXCHANGE
www.nzx.com
NEW YORK STOCK EXCHANGE
www.nyse.com
NASDAQ
www.nasdaq.com

PARIS www.bourse-de-paris.fr

STOCK EXCHANGE OF THAILAND
www.set.or.th
SUISSE www.swx.com
SAUDI ARABIA
www.tadawul.com.sa
SINGAPORE STOCK EXCHANGE www.ses.com.sg

TOKYO www.tse.or.jp
TEL-AVIV www.tase.co.il

 

STOCK EXCHANGES

 

M/M